Liste med aktive brukervilkår

Navn Type Brukersamtykke
Declaration of confidentiality / Taushetserklæring for bruk av SeemaUniverse™ Portalens brukervilkår Godkjente brukere

Sammendrag

For english version, please click here: https://www.seema.no/declaration-of-confidentiality

Alle brukervilkårene


Jeg anerkjenner at alt materiell, alle koder, bilder, videoer, spørsmålsformuleringer, presentasjoner, læringsmetoder tilhører Seema AS, og er underlagt Åndsverkloven.

Jeg forplikter meg til ikke å bruke, vise, utlevere eller på annen måte tilgjengeliggjøre overfor uvedkommende drifts- eller forretningsforhold og personopplysninger som jeg skriftlig, muntlig, elektronisk eller på annen måte får kjennskap til i SeemaUniverse.no/Mangfoldsleder.no. Taushetsplikten gjelder også overfor ansatte i egen bedrift.  

Jeg godtar denne taushetsplikten både underveis og etter endt utdanningsløp. 

Brudd på denne taushetserklæringen vil kunne være straffbart blant annet etter straffelovens  

§ 294 om misbruk av drifts- og forretningshemmeligheter
§ 405a om krenkelse av forretningshemmeligheter og markedsføringsloven
§ 28 (misbruk av bedriftshemmeligheter) og 29 (misbruk av tekniske hjelpemidler).
Videre vil overtredelse kunne innebære erstatningsansvar etter aksjeloven § 17-1.